+420 603467234   info@advicom.cz  

Co je IATF 16949:2016

Mezinárodní standard pro systémy řízení kvality u dodavatelů v automobilovém průmyslu.

Při zavádění systému řízení dle IATF 16949 vždy přihlédnuto ke specifickým požadavkům s vazbou na systém řízení u dodavatele.

Výsledkem zavedení systému řízení jakosti dle IATF 16949 je efektivní fungování všech procesů a neustálého zlepšování systému managementu jakosti.

 

Pro koho je certifikace IATF 16949:2016 určena

IATF 16949:2016 je určena pro dodavatele zajišťující sériovou výrobu (včetně výroby náhradních dílů) pro automobilový průmysl. Požadavky ISO 9001:2015 jsou tímto doplněny ze strany IATF (mezinárodní pracovní skupina pro sektor automobilového průmyslu) a vydány souhrnně jako IATF 16949.

 

Co je součástí projektu implementace IATF 16949:2016

       - návrh a vytvoření procesního modelu

       - identifikace procesů a vytvoření jejich vazeb a posloupností

       - školení pracovníků

       - zpracování procesních karet pro jednotlivé procesy

       - zpracování návrhu mapy procesů

       - návrh a nastavení měřících parametrů procesů (KPI)

       - školení pracovníků společnosti vč. top i středního managementu

       - vytvoření sady interní dokumentace QMS v odpovídající struktuře

       - aplikace QMS pro interní podmínky společnosti s vazbou na existující praxi

       - implementace QMS pro jednotlivé organizační složky a pracoviště

       - sledování výkonnosti jednotlivých nově instalovaných procesů

       - zavedení nápravných opatření a korekcí do QMS v případě potřeby

       - zajištění funkční návaznosti na centrální řídící struktury společnosti (HQ)

Přínosy certifikace IATF 16949:2006

  • Splnění požadadavku zákazníka

  • Konkurenční výhoda

  • Zvýšení image a kreditu Vaší firmy u zákazníků a na trhu

  • Snížení rizik podnikání


Kontaktujte nás!

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.