+420 603467234   info@advicom.cz  

Co je ISO 9001:2015

Mezinárodní standard jehož záměrem je management procesů, které jsou stabilní a produkují kvalitní výrobky nebo služby.
Norma pro ISO 9001 může být implementována v malých a stejně tak i velkých organizacích. Každá firma může najít odpovídající rozsah a způsob řešení požadavků tak, aby jí přinesly co největší užitek.

Norma ISO 9001:2015 je nadále chápána jako základní v rodině systémově orientovaných ISO norem. Její implementace vytváří nejvhodnější prostředí pro zavedení i dalších ISO norem např. ISO 14001, ISO 18001, ISO 27001 a dalších.

Organizace s moderními a kvalitně zavedenými systémy managementu kvality dosahují dlouhodobě podstatně lepších výsledků, než organizace provádějící pouze tradiční technickou kontrolu. Mělo by dojít k snížení množství neshod (nekvalitní výrobky a služby), zvýšení spokojenosti a loajality zákazníků.

 

Pro koho je certifikace ISO 9001:2015 určena

ISO 9001 je určen výrobcům, dodavatelům a poskystovatelům služeb ve všech oborech podnikání.

Přínosy certifikace ISO 9001:2015

  • Konkurenční výhoda (zlepšení image společnosti)

  • Trvalé zlepšování výkonnosti firmy

  • Inovativní procesy vedoucí k zájmu zákazníků o Vaši produkci

  • Snižování nákladů zavedením produktivních procesů a odstraněním nákladů na chyby a vady

  • Zásadní snížení rizik spojených s Vaším podnikáním (zákonné požadavky, požadavky technických norem apod. ..)

  • Zvýšení image a kreditu Vaší firmy u zákazníků a na trhu


Zeptejte se nás!

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.