+420 603467234   info@advicom.cz  

Co je ISO 14001

Mezinárodní standard pro systémy řízení životního prostředí. ISO 14001 představuje způsob řízení organizace, ve kterém organizace sice ovlivňuje životní prostředí svou podnikatelskou činností, ale zároveň respektuje vlivy životního prostředí na organizaci samotnou. Poskytuje návod pro účinné řízení environmentálních aspektů činností, výrobků a služeb, při zvážení ochrany životního prostředí a prevence znečišťování.

Pro koho je certifikace ISO 14001 určena

EMS dle požadavků normy ISO 14001 je určen výrobcům, dodavatelům a poskystovatelům služeb ve všech oborech podnikání.

Přínosy certifikace ISO 14001

  • Soulad s legislativními předpisy

  • Konkurenční výhoda (zlepšení image společnosti a vztahů s veřejností, plnění požadavku zákazníků,

  • Dobrý marketingový nástroj

  • Snížení rizika environmentálních havárií, za které nese odpovědnost organizace
  • Snížení rizik podnikání

  • Snížení provozních nákladů, úspory energie, surovin a dalších zdrojů

  • Zvýšení podnikatelské důvěryhodnosti pro investory, veřejnou správu, peněžní ústavy

  • Získání obchodně využitelné reklamy (certifikát, registrace v programu EMAS)


Zeptejte se nás!

inPage - webové stránky s AI, doménawebhosting