+420 603467234   info@advicom.cz  

Co je ISO 45001:2018

OHSAS 18001 je norma pro oblast Bezpečnosti práce a Zdraví při práci. Je plně integrovatelná s ISO 9001 a ISO 14001. OHSAS 18001 řeší analýzu rizik a následně efektivní ošetření a prevenci rizik bezpečnosti práce. 
Smyslem je navržení a aplikace opatření s perventivním dopadem na zamezení rizik bezpečnosti a zdraví při práci a soubor organizačních opatření tak, aby pracovní výkon byl bezpečný a neohrožoval zdraví personálu.

 

Pro koho je ISO 45001 určena

OHSAS 18001 je určena výrobcům, dodavatelům a poskystovatelům služeb ve všech oborech podnikání. Je použitelná pro organizace všech typů a velikostí.

 

Přínosy zavedení ISO 45001

  • Soulad s legislativními předpisy

  • Zvýšení bezpečnosti pracovníků a mezení pracovních úrazů

  • Omezení výskytu nemocí z povolání

  • Konkurenční výhoda (zlepšení image společnosti a vztahů s veřejností, plnění požadavku zákazníků)

  • Dobrý marketingový nástroj

  • Snížení rizik podnikání

  • Minimalizace nákladů spojených s nehodami na pracovišti

  • Prokázání závazku k plnění zákonných požadavků a požadavků předpisů týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

  • Systém pružných reakcí na změny legislativy, bezpečnostních požadavků i vnitří změny v organizace (např.nových technologií, organizačních změn atd.)


Zeptejte se nás!

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.